Ze života společenství - Novinky - Události - Zprávy

RORÁTY

V sobotu 9. a 23. 12. 2017 budou v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava roráty, které budou začínat vždy v 6:00. Po mši sv. bude společné posezení u kávy, čaje..., na které jste srdečně zváni.

 

 

 

 

 

ŽEHNÁNÍ ADVENTNÍCH VĚNCŮ

V neděli 3.12. 2017 bude při mši sv. žehnání přinesených adventních věnců.

ADVENTNÍ KONCERT 2017

 

V neděli 3.12. 2017 v 19 hodin bude v Kapli Nejsvětější Trojice a sv. Václava adventní koncert, na kterém vystoupí soubor Ensemble Hipocondria

- zpěv, housle, cembalo, violoncello. Zazní skladby A. Vivaldiho, G.P. Telemanna a dalších. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.